Fashion: Hanoi | Vietnam

A slight ascent, shot for Domi in Hanoi, Vietnam.
Hanoi | Vietnam

A slight ascent, shot for Domi in Hanoi, Vietnam.